Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, phương tiện chất lượng cao, tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho khoảng 4.500 lái đò.

Bổ sung biển báo cấm, điều chỉnh điểm dừng đỗ xe buýt, bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chở quá số người quy định, các trường hợp đeo bám khách...

T.Huyền