Được biết, trong 2 năm 2013 - 2014, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP HCM đã tổ chức khá nhiều trại sáng tác cho các văn nghệ sĩ là hội viên thuộc nhiều chuyên ngành, trong đó có bộ môn nhiếp ảnh và mỹ thuật. Các trại sáng tác là hoạt động thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường phát huy năng lực sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm có nhiều tác phẩm giá trị cao, ngang tầm với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước nói chung, TP HCM nói riêng. Hầu hết các hoạt động này đều tập trung vào các đề tài: về nguồn, về truyền thống lịch sử dân tộc, cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang với biên cương, biển đảo, xây dựng nông thôn mới. Từ các trại sáng tác, nhiều tác phẩm được đánh giá tốt đã được thu hoạch, tổ chức quảng bá rộng rãi, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa trong giai đoạn mới. Hội đồng thẩm định đã chọn 21 tranh và 125 ảnh tiêu biểu để trưng bày tại triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật  của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP HCM. Các tác phẩm đã giới thiệu đến công chúng một số kết quả nổi bật sau các đợt thu hoạch từ các trại sáng tác, đặc biệt là lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh.

Triển lãm diễn ra tại trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP HCM đến hết ngày 25/12.

N.H.