Triển lãm trưng bày hơn 1000 cuốn sách và tư liệu trong và ngoài nước viết về truyền thống Quân đội nhân dân - Công an nhân dân được lựa chọn trong kho sách phong phú và đa dạng của Thư viện Quân đội và Viện Lịch sử Công an nhân dân được trình bày theo các chủ đề: Đảng, Bác Hồ lãnh đạo lực lượng vũ trang Việt Nam; Lịch sử truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Lịch sử Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến cứu nước; Lịch sử truyền thống Công an nhân dân; Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Hồi ký tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân hiểu biết hơn về truyền thống Quân đội nhân dân - Công an nhân dân, truyền thống Tổng cục Chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 23/12.

Phan Anh – B.B.