Tấm mộc bản có kích thước là 37x21,2cm, khổ khuôn in 20,5x27cm. Nội dung mộc bản ghi bằng chữ Hán nói về quê hương, thân thế của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Mộc bản ghi: “Quê quán: Chung Cự, Nam Đàn, đỗ Cử nhân năm 21 tuổi, đỗ Phó bảng, Làm quan tới chức Tri huyện, huyện Bình Khê”. Được biết, ngày 18/12/2014 (tức ngày 27/10/2014 âm lịch) là đúng 85 ngày mất của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tấm mộc bản nói về cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng cho tỉnh Nghệ An.

Sau khi đón nhận tấm mộc bản quý giá, tỉnh Nghệ An đã chuyển tấm mộc bản đến Khu di tích Kim Liên, ở Nam Đàn, Nghệ An để phục vụ khách tham quan khi đến thăm quê hương Bác Hồ.

Lam Hồng