Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng được tiến hành 5 năm 1 lần, là sự ghi nhận trân trọng của Bộ Quốc phòng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng.

Giải thưởng cũng là sự thúc đẩy các văn nghệ sỹ sáng tác nghệ thuật về đề tài này. Nội dung các tác phẩm nghệ thuật phản ánh ngày càng đa dạng, nhiều chiều.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị trao giải cho các tác giả.

 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị trao giải C cho nhạc sĩ Đức Tuyết.

Giải thưởng lần này đã ghi nhận sự nỗ lực sáng tạo của các tác giả; thu hút gần 200 tác phẩm văn học, gần 500 tác phẩm âm nhạc, 50 tác phẩm múa, 44 tác phẩm điện ảnh, gần 30 tác phẩm sân khấu… tham gia dự thi.

Hội đồng nghệ thuật các chuyên ngành đã chấm và chọn 185 tác phẩm để trao giải ở mọi loại hình, bao gồm các giải A, B, C và khuyến khích. Ca khúc Dòng sông linh thiêng nhạc của nhạc sĩ Đức Tuyết, thơ Nguyễn Khánh Toàn (Bộ Công an) đã được Hội đồng nghệ thuật trao Giải C …

Việt Hưng