"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có hầm đường bộ Hải Vân dài và hiện đại nhất Việt Nam” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Công ty Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi thực hiện "Chương trình 5 không 3 có” đầu tiên tại Việt Nam  - Đơn vị sở hữu kỷ lục: UBND Thành phố Đà Nẵng.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có Lễ hội pháo hoa Quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: UBND Thành phố Đà Nẵng

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có Bệnh viện ung thư nhân đạo phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam - Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: UBND Thành phố Đà Nẵng.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có cầu quay (xoay) hiện đại nhất - Cầu Sông Hàn” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - lễ hội pháo hoa quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng -  Bệnh viện ung thư nhân đạo phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có Cầu Thuận Phước: Cầu dây võng dài nhất Việt Nam” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có cây cầu thép dài nhất - Cầu Rồng” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có hệ thống cáp treo dài nhất Thế giới” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có Tượng Phật Bà tọa lạc ở chùa Linh Ứng cao nhất” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Chùa Linh Ứng Bãi Bụt Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

"Thành phố Đà Nẵng - Nơi có vòng quay mặt trời cao nhất - Sun Wheel” - Đơn vị sở hữu kỷ lục: Tập đoàn Sun Group.

Cầu Sông Hàn - Cầu hiện đại nhất.
Cầu Thuận Phước - Cầu dây võng dài nhất Việt Nam.
Hành trình tìm kiếm Kỷ lục Việt Nam tiêu biểu của thành phố bên sông Hàn là hoạt động hướng đến Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/03/1975 - 29/03/2015) đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị tiêu biểu mà đất và người thành phố Đà Nẵng đã cùng xây dựng trong 40 năm qua. Top 10 công trình và sự kiện tạo dấu ấn 40 năm của thành phố Đà Nẵng được lựa chọn dưới góc nhìn của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam. Đây cũng là 10 kỷ lục mới nhất của Đà Nẵng.

Cầu Rồng -  Cây cầu thép dài nhất Việt Nam.

N.H - ảnh: Kỷ lục Việt Nam