Cùng với 02 đặc sản và món ăn (là gà nướng Kon Plông và cá tầm Kon Plông) đã được trao trước đây, đến nay tỉnh Kon Tum đã có tổng cộng 06 đặc sản và món ăn nổi tiếng Việt Nam đã được các tổ chức trên trao Bằng xác lập kỷ lục.  

 
Đặc sản gỏi lá ở Kon Tum.

Ngoài ra, tỉnh Kon Tum còn có đặc sản “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” được xác lập Kỷ lục là một trong tám quà tặng Việt Nam đạt kỷ lục châu Á; và món “Gỏi lá Kon Tum” được xác lập Kỷ lục là một trong mười món ăn Việt Nam đạt kỷ lục châu Á.

N.H.Khôi