Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc –Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân, cho biết:

Cuốn sách tuyển chọn những bài nói, bài viết hay nhất của Đại tướng trong nhiều năm qua, thể hiện tâm huyết của Đại tướng với Đảng, với Nhà nước, dân tộc và Bác Hồ - người đã để lại di sản vô cùng to lớn là tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc ta đi đến thắng lợi.

Chính vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách nghiên cứu lý luận, chiến lược, một học thuyết cách mạng đã được lịch sử kiểm chứng, là điều được nhiều thế hệ trân trọng và gìn giữ.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc –Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân và ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng cuốn sách lên bàn thờ Đại tướng.

Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc –Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân trao tặng cuốn sách cho ông Võ Điện Biên.

Những năm tháng hoạt động cách mạng, được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng có điều kiện tiếp thu và vận dụng tư tưởng của Người một cách thấu đáo, không chỉ trên phương diện đấu tranh và hoạt động quân sự, mà còn trên nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, góp phần cùng Đảng ta và Nhà nước ta tổ chức lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trò chuyện về giá trị to lớn của cuốn sách.

Trong nhiều năm, Đại tướng đã dành thời gian, trí lực cho nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Ông là tác giả của nhiều công trình khoa học lớn, có giá trị về lịch sử, quân sự, văn hóa, khoa học, giáo dục...

Thăm căn phòng nơi Đại tướng đã tiếp các đoàn khách nước ngoài.

Đặc biệt, bằng tấm lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đại tướng đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng của Người vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Cuốn sách “Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” là một trong các tác phẩm về vấn đề này.

Thay mặt gia đình Đại tướng, ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm ơn Nhà xuất bản Công an nhân dân đã tái bản cuốn sách, để lưu giữ những tư liệu quí về Hồ Chủ tịch cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dạ Miên