Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi lẵng hoa chúc mừng. Đại hội cũng vinh dự nhận được thư chúc mừng của Hội nhà văn các nước: Nga, Trung Quốc, Ba Lan…

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Hội đã sáng tác được hơn 1.000 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Hội đã có thêm 5 nhà văn được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh; 15 nhà văn được nhận Giải thưởng Nhà nước; 5 nhà văn được giải thưởng ASEAN... Hàng năm, Hội cũng đều đặn tổ chức các sự kiện quan trọng như: “Ngày Thơ Việt Nam”; xét giải thưởng văn học hàng năm nhằm tôn vinh các tác phẩm sáng tác tiêu biểu. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại có ý nghĩa, xuất bản nhiều tác phẩm ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng hoa chúc mừng nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa 9.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ 9 Hội Nhà văn Việt Nam là dịp để các nhà văn thể hiện niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và lương tâm của người cầm bút đối với dân tộc, đối với sự phát triển của nền văn học cách mạng nước nhà và đối với những vấn đề lớn lao đang diễn ra trong quá trình phát triển đất nước, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, của nền văn hóa, văn học dân tộc nói riêng”.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: “Đại hội lần thứ 9 Hội Nhà văn Việt Nam thể hiện ý chí, nguyện vọng của các nhà văn Việt Nam; thể hiện niềm tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng trí tuệ và khát vọng lao động sáng tạo hướng tới các giá trị nhân văn cao cả, vì mục tiêu dân giầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó cũng là kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và công chúng yêu văn học gửi gắm các nhà văn”.

Đại hội cũng thông báo kết quả bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 9. Thay vì 15 ủy viên như dự kiến, Đại hội chỉ bầu ra được 6 thành viên, gồm: Nhà thơ Hữu Thỉnh; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều; nhà thơ Trần Đăng Khoa; nhà văn Nguyễn Trí Huân; nhà văn Khuất Quang Thụy và nhà văn Nguyễn Bình Phương. Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 9 ra mắt Đại hội.
Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khóa 9 ra mắt Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội cũng lần đầu tiên tổ chức bầu Ban Kiểm tra với 9 thành viên. Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND, Trưởng đoàn đại biểu Khối các nhà văn Công an tham dự Đại hội, đã trúng cử vào Ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã thống nhất, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 9, là: “Huy động mọi tiềm năng sáng tạo, đề cao tính tích cực xã hội của nhà văn, đổi mới mạnh mẽ tư duy nghệ thuật và phương thức hoạt động của Hội, tập trung cao độ mọi nguồn lực và điều kiện để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xứng đáng xây dựng văn hóa và con người văn hóa Việt Nam”.

Vũ Cảnh