Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng hàng vạn người dân và du khách đến dự.

Khai mạc “Ngày hội thống nhất non sông” tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Ngày hội thống nhất non sông nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống cách mạng của dân tộc, giáo dục bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước. Lễ khai mạc được chia thành ba phần, gồm: Nơi đây giới tuyến, Khát vọng thống nhất và Đường bốn mùa xuân (ứng với ba thời kỳ lịch sử của đất nước); tất cả dệt nên thiên sử ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và khát vọng thống nhất non sông của dân tộc.

Thanh Bình