Tại LHP lần này, phần lớn các bộ phim được trình chiếu xoay quanh các đề tài lịch sử, văn hóa, xã hội và thế giới công nghệ số. Ngoài ra, còn có 6 bộ phim khác được trình chiếu tại LHP, gồm: “Bí mật đằng sau webcam”; “Chạy đi, cậu bé, chạy đi!”; “Ngày định mệnh”; “Chị em nhà ma cà rồng”; “Hacker siêu đẳng-Mọi hệ thống đều không an toàn tuyệt đối”; “Giữa hai làn đạn”.

LHP kéo dài đến ngày 14/9 và khán giả được miễn phí vé vào xem phim.

Anh Khoa