Câu lạc bộ Nghệ sĩ hài là một trong những nỗ lực của các nghệ sĩ nhằm mục đích nâng cao chất lượng của các chương trình biểu diễn hài. Danh hài Hoài Linh cho biết, việc thành lập Câu lạc bộ Nghệ sĩ hài hiện nay rất cần thiết vì xưa nay các các nghệ sĩ hài, nhóm hài hoạt động nhỏ lẻ. Nếu tiết mục, chương trình yếu, nghệ sĩ đóng góp ý kiến cho nhau cũng rất khó.

Câu lạc bộ Nghệ sĩ hài ra đời sẽ là địa chỉ tập hợp anh em nghệ sĩ, vừa tạo điều kiện cho các nghệ sĩ sinh hoạt về mặt chuyên môn, vừa đoàn kết, gắn bó với nhau trong hoạt động biểu diễn, tạo điều kiện cho các diễn viên trẻ có thêm cơ hội học hỏi, tiếp cận công chúng.

Hoa Nguyễn