Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12-8 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 6-7-2012 của Bộ TT&TT. Theo Thông tư mới được ban hành, cả nước có 70 kênh chương trình truyền hình thiết yếu.

Bao gồm, 7 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia là VTV1, VTC1, Vnews, ANTV, QPVN, QHVN, Nhân dân và các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương bao gồm 63 kênh thời sự - chính trị tổng hợp của 63 đài PT-TH trực thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Các cơ quan báo chí có kênh chương trình thuộc danh mục chương trình truyền hình thiết yếu phải có trách nhiệm bảo đảm nguồn tín hiệu phát sóng kênh chương trình để các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình thu, truyền dẫn, tiếp phát và cung cấp đến người sử dụng hoặc thuê bao đạt chất lượng.

HT