Ao Bà Om đào vuông
Vuông như vườn nhà Phật
Chùa ngự giữa vườn cây
Cây ken dầy mặt đất

Rắn thần canh cổng ngoài
Vỏ chùa màu cà-rốt
Sư sãi cà-sa vàng
Đầu trần đi “khất thực”

Cũng tòa sen chất ngất
Dù Bắc tông, Nam tông
Cũng trồng thiện, gieo phúc
Dẫu Thiền tông, Mật tông

Quanh chùa, Nam tựa Bắc
Lúa xa, hoa màu gần
Bê tung tăng tìm cỏ
Trẻ con đùa bên chân

Những “chúng sinh” nhỏ bé
Bên những nhà cỏn con
Xới đất vun hành tỏi
Cạp ao đìa thả tôm

Dừa cạn bên dừa nước
Bời bời trên phù sa
“Phì đồn” và “phong nhũ” 
Từ bóng dừa đi ra

Ta “ăn mày” cửa Phật
Sư “khất thực” làng ta
Cùng cho và cùng nhận
“Nam mô A- di- đà!”

Đỗ Trung Lai