Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Giải nhì toàn đoàn thuộc về Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Ba giải ba toàn đoàn thuộc về Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3, Đại học An ninh nhân dân và Trung cấp Cảnh sát giao thông. Ngoài ra, còn có 3 giải khuyến khích toàn đoàn và nhiều giải thưởng khác cho các tập thể, cá nhân có tiết mục biểu diễn được đánh giá cao của Hội đồng Giám khảo...

Theo kế hoạch, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tổng cục XDLL CAND 2013 khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ 21/8 đến 23/8 với sự tham gia của 20 đoàn, trong đó có 9 trường CAND và 11 đơn vị trực thuộc Tổng cục XDLL CAND

N.Hoa