Bảo tàng trưng bày trên 200 cổ vật đồ sứ ký kiểu như: Ấm chén, khay, cơi trầu, điếu hút thuốc lào, tẩu thuốc, bình đựng rượu… được làm chủ yếu bằng phương pháp thủ công mỹ nghệ có niên đại hàng trăm năm.

Những cổ vật này vốn được các vua triều Nguyễn dùng vào việc như: Ăn trầu, uống nước, hút thuốc, uống rượu. Phần lớn các cổ vật đều do ông Sơn góp nhặt được trong cuộc đời ngao du nay đây mai đó suốt mấy chục năm qua.

Ông Sơn cho biết, đã đầu tư 4 tỷ đồng để xây dựng nhà bảo tàng trên cơ sở phục dựng nguyên trạng chính ngôi nhà cổ (rộng 380m2) vốn là tư gia của cụ Trần Đình Bá, Thượng thư Bộ hình triều Nguyễn, cũng là cụ cố nội của ông Sơn

Lê Anh