Hội thảo là diễn đàn để các phóng viên chiến tranh và các nhà nghiên cứu báo chí chiến tranh trong nước và quốc tế thảo luận về nghiệp vụ và kinh nghiệm về báo chí chiến tranh. Kết hợp kinh nghiệm thực tế với nghiên cứu lý thuyết, nhằm đưa ra cái nhìn sâu sắc, toàn diện về báo chí chiến tranh.

Với 40 bản tham luận tham gia hội thảo, đã tập trung phân tích sâu sắc các vấn đề: Vị trí, vai trò của báo chí trong chiến tranh; kinh nghiệm của báo chí thế giới viết về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân đế quốc, bảo vệ đất nước Việt Nam; báo chí và vấn đề đoàn kết quốc tế; báo chí Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc; kinh nghiệm tổ chức một cơ quan báo chí và tổ chức thông tin đến bạn đọc trong điều kiện chiến tranh; kinh nghiệm của một phóng viên chiến trường; đạo đức nghề nghiệp của nhà báo phản ánh về đề tài chiến tranh…

Hội thảo đã nghe các nhà nghiên cứu lý luận báo chí trong và ngoài nước trình bày tham luận, trong đó có GS.TS Thomas A. Bauer nêu vấn đề “Ký ức, ý thức và nhận thức- 3 yếu tố của truyền thông giá trị công” nói về tạo nguồn lực, năng lượng cho truyền thông; Đạo diễn-nhà văn Minh Chuyên nói về chủ nghĩa nhân đạo trong phim tài liệu về đề tài hậu quả chiến tranh; Thiếu tướng, nhà báo Phan Khắc Hải nói về công tác phóng viên của nhà báo ở chiến trường…

Hà Văn Thể