Khi hoàn thành, Trung tâm sẽ thu nhận nhân tài của môn túc cầu từ các tỉnh, thành trên cả nước về đây đào tạo, tập luyện.

Hiện nay, việc đào tạo bóng đá trẻ của các CLB  trong nước còn gặp nhiều hạn chế do kinh phí  hạn hẹp, cơ sở vật chất còn yếu kém... Việc ra đời Trung tâm Bóng đá trẻ quy mô lớn của cả nước sẽ khắc phục được điểm yếu trên

Văn Nguyễn