Cụ thể, 30 hiện vật, nhóm hiện vật gồm: Trống đồng Ngọc Lũ (Văn hóa Đông Sơn); trống đồng Hoàng Hạ (Văn hóa Đông Sơn); thạp đồng Đào Thịnh (Văn hóa Đông Sơn); tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn (Văn hóa Đông Sơn); cây đèn đồng hình người quỳ (Văn hóa Đông Sơn); đài thờ Mỹ Sơn E1 (Văn hóa Chăm Pa); đài thờ Trà Kiệu (Văn hóa Chăm Pa); tượng Phật Đồng Dương (Văn hóa Chăm Pa); tượng Bồ tát Tara (Văn hóa Chăm Pa); tượng Nữ thần Devi (Hương Quế) (Văn hóa Chăm Pa); tượng Thần Vishnu (Văn hóa Óc Eo); tượng Phật Lợi Mỹ (Văn hóa Óc Eo); tượng Thần Surya (Văn hóa Óc Eo). Tượng Phật A Di Đà (thời Lý); ấn đồng "Môn Hạ Sảnh ấn" (thời Trần); bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga (thời Lê sơ); tượng Phật nghìn mắt nghìn tay (thời Lê Trung Hưng); trống đồng Cảnh Thịnh (thời Tây Sơn); bộ Cửu vị thần công (thời Nguyễn); bộ Cửu đỉnh (thời Nguyễn); cuốn "Đường Kách mệnh" (tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh); tác phẩm "Ngục trung nhật ký" (Nhật ký trong tù) (tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh); bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" (bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh); bản thảo "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước" (văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam sáng 17/7/1966);  bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (văn bản gốc Bác Hồ viết từ ngày 10/5/1965 đến 19/5/1969); pháo cao xạ 37mm (súng phòng không của ta trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954); máy bay Mic 21 F96, số hiệu 5121 (máy bay chiến đấu trong trận "Điện Biên Phủ trên không"); sổ trực ban "Chiến dịch Hồ Chí Minh" (sổ trực ban chép tay tình hình chiến sự Chiến dịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch 1975); xe tăng T54B, số hiệu 843, tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975; xe tăng T59, số hiệu 390 (tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975).

Các Bảo vật Quốc gia đều là hiện vật gốc độc bản, hoặc có hình thức độc đáo; có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước, hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu v.v…

Thanh Hằng