Không gian liên hoan sẽ phân thành 9 khu; trong đó, khu làng nghề và các doanh nghiệp nghề truyền thống Hà Nội khoảng 150 gian, là nơi trưng bày, trình diễn nghề, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội. 

Khu trưng bày của các đơn vị quốc tế dự kiến khoảng 20 gian hàng dành cho cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh hàng thủ công truyền thống của các thành phố và thủ đô quốc tế. 

Đây là năm thứ ba, thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động này nhằm hỗ trợ các làng nghề truyền thống của Hà Nội và cả nước tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình.

K.H.