Theo kết quả giám định và khảo sát trực tiếp tại hiện trường của Đoàn giám sát Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch, đó chỉ là những thanh đá tự nhiên, dân gian thường gọi là đá kêu, không phải là di vật do người xưa chế tác thành đàn đá để sử dụng.

14 thanh đá do anh Đinh Hải Hưng tìm thấy không phải là đàn đá cổ.

Theo đó, cho đến nay tỉnh Phú Yên chỉ mới có một bộ đàn đá duy nhất gồm 8 thanh, do ông Huỳnh Ngọc Hồng, trú ở xã An Nghiệp tìm thấy khi đi làm rẫy tại núi Hòn Một - nơi ông đang thường trú. Đó là bộ đàn đá do người xưa chế tác khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ 1 trước công nguyên và đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên. Gần đây, UBND tỉnh Phú Yên và cơ quan UNESCO tại Việt Nam đã lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận bộ đàn đá Tuy An là di sản văn hóa của nhân loại

Hữu Toàn