Bao gồm 8 hạng mục dành cho sách viết và sách dịch, trong đó hạng mục sách nghiên cứu có 2 tác phẩm đoạt giải: “Thần, người và đất Việt” của tác giả Tạ Chí Đại Trường, NXB Văn hóa Thông tin, “Xứ đàng Trong, lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18” của Li Tana, do Nguyễn Nghị dịch, NXB Trẻ ấn hành.

Hạng mục sách thiếu nhi có “Những giọt mực” của tác giả Lê Tất Điều, Phương Nam Book liên kết NXB Văn hóa văn nghệ xuất bản; “Tốt tô chan bên cửa sổ” của Tetsuko Kuroyanagi, Trương Thùy Lan dịch, NXB Văn học.

Hạng mục sách văn học có “Biển và chim bói cá” của Bùi Ngọc Tấn, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà văn xuất bản, “Nắng tháng Tám” của William Faulkner, Quế Sơn dịch, Phương Nam Book liên kết NXB Hội Nhà văn ấn hành

Hoa Nguyễn