Trong 124 nữ họa sĩ từ 20 quốc gia, có sự tham dự của 11 nữ họa sĩ Việt Nam, thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam và TP Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là hội viên INWAC - Việt nam: Bùi Mai Hiên, Cao Thị Được, Đặng Thị Dương, Trần Thùy Linh, Huỳnh Phương Thị Đài Trang, Nguyễn Thùy Hương, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị Sương, Trần Phương My và Vi Tuyết Mai.

Song song với triển lãm là một hội thảo chuyên ngành về đề tài “Ngôn ngữ của tình yêu trong Mỹ thuật nữ/The Expression of Love in Womens Art”. Ngoài ra, chương trình còn có những chuyến thăm các bảo tàng,di tích, các xưởng họa và tiếp xúc với đại diện mỹ thuật và văn hóa tại Mông Cổ

N.H.