Đây không phải là lần đầu tiên tại Hà Nội xảy ra sự cố vỡ ống nước làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân…

Theo ANTV