Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu trong Đoàn Chủ tịch và khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến và tập hợp, xử lý thông tin theo nhóm vấn đề.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long.

Trao đổi về một số góp ý cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá ý kiến cho rằng dự thảo văn kiện Đại hội chưa đề cập đầy đủ đến vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài là xác đáng và Mặt trận sẽ trực tiếp tham gia biên soạn về vấn đề này.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam gợi ý Mặt trận và các tổ chức thành viên có thể đăng ký báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ngoài tập hợp ý kiến qua Hội nghị Đoàn Chủ tịch, MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 3 buổi tọa đàm thảo luận góp ý chuyên đề, theo từng đối tượng và theo chủ đề.

PV (theo TTXVN)