Bức Điện có đoạn viết: Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 39 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc: an ninh-chính trị được giữ vững, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong năm 2014, Lào đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng như Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA-35), Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 (CLV 8) và không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi chân thành chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư Choummaly Sayasone đứng đầu tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII giai đoạn 2011-2015; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Xuân Phúc gửi Điện mừng đến Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam Somsavat Lengsavad; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng đã gửi Điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith.

PV (theo TTXVN)