Được biết, xã Tân Hiệp hiện có hơn 1.549 ha diện tích tự nhiên là đảo (chiếm tỷ lệ 100%); với 594 hộ, 2.284 nhân khẩu sinh sống. Trên đảo còn có 2 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân là Tiểu đoàn 70 và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm.

Còn xã Tam Hải có 1.330/1.560,7 ha diện tích tự nhiên là đảo (chiếm tỷ lệ 85,26%); với 2.260 hộ, 7.385 nhân khẩu sinh sống; cũng có 2 đơn vị đóng quân là Trạm Kiểm soát An Hòa và Trạm Kiểm soát Cửa Lở.

Hạ Vy