Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng Bộ Công an. Các đồng chí: Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng; Trung tướng Dương Xuân Vinh, Chính ủy; tập thể Đảng ủy Tổng cục và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đã tiếp, làm việc với đoàn công tác Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang với cán bộ lãnh đạo Tổng cục II – Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Đại tướng Trần Đại Quang và đoàn công tác về tình hình, kết qủa các mặt công tác của đơn vị những năm qua, nhấn mạnh: Đơn vị đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đường lối về công tác quốc phòng - an ninh, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước; những kết quả, thành tích mà đơn vị đạt được trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đại tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng QĐND với lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, giữa Tổng cục II với các đơn vị chức năng của Bộ Công an nói riêng trong công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh; chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ lực lượng CAND và QĐND hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Sau khi nêu rõ tình hình quốc tế và trong nước liên quan đến nhiệm vụ  bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh của đất nước; những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống và hình thái chiến tranh mới, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh cần nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Đại tướng khẳng định phát huy truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả giữa QĐND và CAND, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là đòi hỏi cấp thiết trong tình hình hiện nay. Tổng cục II và các đơn vị chức năng Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong việc trao đổi, phối kiểm thông tin; nắm, phân tích, dự báo tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, quyết sách liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá hiện nay, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh CAND và QĐND cần tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng và bảo vệ lực lượng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bùi Minh Phương