Đại hội có 385 đại biểu là các điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua... đại diện cho các tập thể, cá nhân từ các địa phương, sở, ngành trong toàn tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân về dự.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh Gia Lai có tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 12,81%; qui mô nền kinh tế được mở rộng đến năm 2015 tăng gấp 2,54 lần so với năm 2010; GDP bình quân đầu người đạt 39,1% triệu đồng/năm; đã có 11 xã đạt 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới; an ninh, quốc phòng được đảm bảo ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. 5 năm qua, tỉnh Gia Lai có 632 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng...

Khen thưởng các già làng, người có uy tín ở cơ sở.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, lực lượng Công an các cấp cũng đã điều tra khám phá hàng ngàn vụ án các loại, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm vượt biên trái phép, cướp giật, giết người và các tội phạm về tham nhũng...

N.Như