Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU 132 đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của nghị viện, đặc biệt là chủ đề chung “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.

Các Ủy ban chuyên trách của Đại hội đồng cũng đã thảo luận và IPU đã ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng như chiến tranh mạng, quản trị nước; luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ và nhân quyền. Các nội dung khác liên quan đến vấn đề của Liên hợp quốc, nghị sỹ trẻ,  quyền của phụ nữ, Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện, bảo vệ quyền của nghị sỹ, HIV-AIDS, trẻ em,dân chủ trong kỷ nguyên kỹ thuật số, báo cáo nghị viện toàn cầu, loại bỏ nguy cơ về chiến tranh hạt nhân... cũng đã được thảo luận tại các Ủy ban chuyên trách và các diễn dàn của Đại hội đồng.

Đại hội đồng cũng thông qua về chủ đề khẩn cấp về “Vai trò của Nghị viện trong đấu tranh với tất cả các hành động khủng bố của các tổ chức như Boko Harram đối với thường dân vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em” và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: TTXVN.

Những kết quả quan trọng nhất của Đại hội đồng đã được thể hiện qua  Tuyên bố Hà Nội - một văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong việc xây dựng và thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững SDGs mà Liên Hợp Quốc đang xây dựng cho đến năm 2030. Tuyên bố Hà Nội sẽ được gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm nay.

H.Chi