Tham dự hội nghị có hơn 50 đại sứ, đại biện, trưởng đại diện và nhiều nhà ngoại giao của 33 quốc gia và tổ chức UNESCO cùng lãnh đạo sáu tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn năm 2015" (ảnh TTXVN).

Hội nghị “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn” do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các địa phương trong khu vực kết nối với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện của các nước để thúc đẩy sự phát triển về các mặt của mỗi địa phương.

Trong ngày khai mạc hội nghị, một số chủ đề được đưa ra bàn thảo, trao đổi đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu gồm: “Tiềm năng liên kết kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và nâng cao sức cạnh tranh của vùng”; “Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao chuỗi giá trị nông sản”.

Một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để thúc đẩy sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là làm sao các tỉnh liên kết được với nhau, đồng thời thực hiện một cách có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013.

Sông Lam