Tại phiên họp này, UBTV Quốc hội nghe báo cáo bổ sung về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

Theo ông Phùng Quốc Hiển, trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm phát triển kinh tế ở các địa bàn chiến lược. Kinh tế - xã hội ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phát triển nhanh chóng, thay đổi căn bản, phát triển kinh tế gần gấp đôi so với 10 năm trước.  

Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho rằng, các cơ chế chính sách phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh thời gian qua mang lại rất nhiều kết quả song vẫn còn vấn đề cần giải quyết để xây dựng thế trận quốc phòng nhân dân vững chắc ở những địa bàn chiến lược.

Nâng cao đời sống người dân các vùng chiến lược là nền tảng đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo Trung tướng, từ Nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản chính sách phải thúc đẩy kinh tế các địa bàn chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phát triển. Kinh tế của người dân khá lên thì xây dựng thế trận quốc phòng tốt hơn.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đề nghị báo cáo cần có đánh giá sâu hơn về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân vùng biên giới.

Với Tây Nguyên, ngoài yêu cầu đầu tư hạ tầng giao thông thì việc đầu tư đảm bảo quỹ đất sản xuất và đất ở cho người dân là rất quan trọng. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất chắc chắn phải gắn với sắp xếp đổi mới đất nông, lâm trường, cần có giải pháp căn cơ vì có hiện tượng đồng bào được cấp đất xong lại bán kiếm tiền. Nhiều ý kiến cũng khẳng định, đất ở, đất sản xuất cho người dân cần giải quyết vì liên quan vấn đề dân tộc, quốc phòng, an ninh.

Trước đó, trình bày Tờ trình về dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo Luật quy định cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, quản lý trong QĐND, gồm có từ cấp thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp đến cấp thượng tá quân nhân chuyên nghiệp.

Đồng thời, dự thảo luật quy định bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao cấp là thượng tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ trung cấp là trung tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ sơ cấp là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan trong QĐND Việt Nam. Các ý kiến tán thành quy định trên vì cho rằng dự thảo luật kế thừa các quy định hiện hành, tương ứng với Luật CAND và quá trình thực hiện từ trước đến nay không có gì vướng mắc. 

Theo Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, thực tế trong quân đội, quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng phục vụ cho chỉ huy nên cấp quân hàm phải khác. Về đề nghị bổ sung quy định cấp bậc quân hàm đại tá cho người có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết từ trước tới nay không lấy học hàm tính vào quân hàm nên không quy định vấn đề này trong luật.

M.Đ.