Chiều 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra phiên làm việc thứ 7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2008 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

Phát biểu tổng kết phiên làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận cả ở hoạt động phòng và chống tham nhũng, đặc biệt là về mặt thể chế. Điều đó thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác này. Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù đó đây có những vụ việc chúng ta chưa được hài lòng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thành công phòng chống tham nhũng và thực tế cho thấy chúng ta đã đạt được kết quả tích cực.

Về những hạn chế mà báo cáo đưa ra, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần làm rõ mức độ của những hạn chế, tồn tại đó. Trong đó, Thủ tướng nêu rõ, có nhiều vụ việc các cơ quan phối hợp xử lý chưa tốt giữa hành chính, hình sự và tuyên truyền, đặc biệt trong công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu và ủng hộ.  Thủ tướng cũng nêu lên những vụ án lớn vừa qua, do nhiều nguyên nhân, trong đó do tính chất vụ án phức tạp, phải điều tra lâu, gây nên tâm lý hoài nghi trong nhân dân.

Hoạt động của Cơ quan điều tra có phần quá tải, do vụ việc nhiều, yêu cầu tính chất pháp lý cao. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo cần tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác này cả về số lượng, đạo đức và trình độ. Trong đó, có những vụ việc có thể giao cho địa phương trực tiếp điều tra, xử lý, với sự hỗ trợ và định hướng của các cơ quan cấp cao. Có như thế mới giảm được áp lực cho Cơ quan điều tra và gắn kết hơn trách nhiệm của địa phương.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có ý kiến chỉ đạo. Về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung vào 2 chủ đề, đó là: Thay đổi lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm. Theo đó, phải gắn với điều kiện thực tế ở từng cơ quan, có như vậy, kết quả đạt được mới thực chất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, 3 cơ quan là Công an, Viện Kiểm sát và Toà án cần phối hợp quyết liệt để xử lý những vụ án nổi cộm, được nhân dân quan tâm. Trong đó, cần xử lý sớm những vụ án đã kéo dài như: Vụ Nguyễn Đức Chi, vụ điện kế điện tử TP HCM và mảng tội phạm kinh tế trong vụ PMU18… Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh điều tra, làm rõ và sớm kết thúc 13 vụ án tham nhũng nghiêm trọng khác mà Ban Chỉ đạo Trung ương đang theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng là rất quan trọng, song phải đưa tin đúng sự thật, khách quan, chín chắn, tránh việc gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới các cơ quan liên quan cũng phải thống nhất phát ngôn, không để vụ việc lớn biến thành nhỏ, nhỏ thành lớn

VOV