Các đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và Huỳnh Minh Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc về việc xây dựng Khu di tích Xứ ủy Nam bộ tại Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Minh Trung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp báo cáo tiến độ biên tập cuốn hồi ký lịch sử "Xứ ủy Nam bộ với căn cứ Đồng Tháp Mười huyền thoại chống Thực dân Pháp (1946-1949)". Theo đó, đến nay, cuốn hồi ký đã nhận được 82 bài, gồm 71 bài hồi ký của các nhân chứng lịch sử, 2 bài sưu tầm tài liệu, 9 bài dùng cho phụ lục và 20 bài chuyên khảo. Nhìn chung, các bài viết và sưu tầm đã phản ánh tương đối toàn diện về hoạt động của Xứ ủy, Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam bộ ở Đồng Tháp Mười. Về phim, đã làm xong bộ phim 2 tập với nhan đề "Ở lại Tháp Mười".

Đồng chí Nguyễn Hữu Lý, Giám đốc Khu di tích Gò Tháp trình bày tiến độ xây dựng nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ tại Gò Tháp. Đến nay, đã chọn được mô hình nhà trưng bày và soạn xong đề cương chính trị. Điểm nổi bật là đã sưu tầm được 2.950 tư liệu, hình ảnh và hiện vật phục vụ cho công tác trưng bày.

Đồng chí Phan Văn Khải cho rằng cuốn hồi ký có cơ sở để cho xuất bản. Riêng 2 tập của bộ phim chưa đạt theo ý Ban Cố vấn, chưa nêu lên được các vấn đề chỉ đạo, lãnh đạo của Xứ ủy, các sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn này chưa được nêu rõ. Vì vậy, thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện tốt các công đoạn còn lại, để cuốn hồi ký được xuất bản trong dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong tháng 10/2010, riêng bộ phim được sử dụng 2 tập đã thực hiện, nhưng sẽ làm lại cuốn phim lịch sử về giai đoạn 1946-1949 thời kỳ Xứ ủy ở Đồng Tháp

Văn Trí