Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Ngày 8/10/1955, theo Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, Phòng Quân sự thuộc Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư được thành lập với nhiệm vụ ban đầu được giao là giúp Ủy ban Kế hoạch Quốc gia lập kế hoạch bảo đảm các yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới; tham mưu về nhiệm vụ quân đội chuyển ngành xây dựng kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ QPAN.

Từ tháng 7/1959, Phòng Quân sự được nâng cấp thành Vụ Quân sự, gọi tắt là Vụ I.

Sau nhiều lần đổi tên, ngày 8/6/1988, Vụ Quốc phòng An ninh (QPAN) chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Vụ I và Vụ II với các nhiệm vụ: Nghiên cứu tổng hợp kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm thuộc các lĩnh vực của QPAN; công nghiệp quốc phòng; xây dựng tiềm lực QPAN; nghiên cứu cơ chế hành chính, phương pháp kế hoạch hoá, định mức kinh tế cho các lĩnh vực QPAN; tổng hợp và thẩm tra kế hoạch, bảo đảm cho các nhu cầu kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và một số đầu mối kế hoạch khác.

Với những đóng góp trong 60 năm qua, Vụ QPAN đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.  

Lưu Hiệp