Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định quan điểm về chính sách kinh tế, tài chính, sự ủng hộ của Việt Nam đối với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng của APEC cũng như phương hướng hợp tác của APEC trong khu vực và quốc tế.

Là một thành viên tích cực trong các diễn đàn hợp tác đa phương như ASEAN, ASEM, APEC, kể từ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2006 tại Hà Nội, với vai trò chủ trì, Việt Nam đã đề nghị tăng cường mức độ phối hợp hoạt động trong kênh hợp tác tài chính để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực.

Theo sáng kiến của Việt Nam, kể từ năm 2007, kênh hợp tác tài chính đã có thêm cấp hợp tác ở cấp quan chức tài chính cao cấp. Đây là mức độ hợp tác khá sâu trong APEC, khi hiện nay mới chỉ có kênh hợp tác kinh tế - ngoại giao và kênh hợp tác tài chính có các hoạt động phối hợp ở cả 3 cấp quan chức, thứ trưởng và bộ trưởng.

Lần tham dự này, Việt Nam cử đoàn cấp cao do Bộ trưởng Tài chính dẫn đầu và có những phát biểu và đóng góp rất tích cực cho Hội nghị, nhất là chúng ta đã đặt ra những vấn đề đối với sự tăng trưởng và những tiếp cận toàn diện về tín dụng và tài chính cho những nước nghèo và những nước chậm phát triển. Trong đó riêng lĩnh vực tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có sự tham gia giúp sức từ phía nhà nước thì mới có thể hy vọng các công ty về tài chính, các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận với khu vực này bởi vì mức sinh lợi của họ rất là nhỏ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ.

Chúng ta cũng đặt ra cho Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính APEC câu hỏi quan trọng là phải thực hiện nghiêm trong quá trình tổ chức thực hiện các cam kết, bởi vì đồng ý rằng chúng ta đành kiểm soát định chế tài chính của ngân hàng, tuy nhiên các tiêu chuẩn, các quy chế, các quy định cho các tổ chức tài chính ngân hàng này cần phải có điều chỉnh cho phù hợp, có liều lượng, phù hợp với các hệ thống định chế tài chính ngân hàng của các nước mà tuỳ theo sự phát triển, nhất là những nước còn có trình độ phát triển thấp hơn trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương…

Bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính APEC lần này, Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Peru và Bộ Tài chính Australia

Lệ Thúy