AMME là hoạt động định kỳ 3 năm 1 lần trong cơ chế hợp tác môi trường ASEAN, được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia thành viên. Hội nghị nhằm rà soát kết quả và tiến độ các chương trình, dự án hợp tác về 10 lĩnh vực môi trường trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, ASEAN+3 cũng như tình hình thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về môi trường 2014 được Lào tổ chức thành công. Ảnh: Quốc Khánh.

Năm nay, Hội nghị dự kiến đưa ra các Tuyên bố chung ASEAN gồm: Tuyên bố ASEAN về biến đổi khí hậu chuẩn bị cho COP21; Tuyên bố chung ASEAN về bảo vệ các loài động vật bị đe dọa khỏi nguy cơ tuyệt chủng; Thông cáo chung và kết quả của Hội nghị Bộ trưởng.

H. Ly