Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách tôn giáo của mỗi nước, đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng.

Hai bên cùng cho rằng trước mắt, các địa phương dọc biên giới giữa hai nước cần triển khai các thỏa thuận đã ký trong lĩnh vực tôn giáo, cùng xây dựng khu vực đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển, vì quyền lợi của nhân dân mỗi nước.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng cảm ơn sự hỗ trợ của nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo đã được Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam ký kết hồi tháng 2 vừa qua sẽ sớm được đưa vào cuộc sống, hỗ trợ triển khai các chính sách tôn giáo của Chính phủ hai nước.

Hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân hai nước, góp phần củng cố và xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và pháp luật của mỗi nước.

Về phía nước chủ nhà, Bộ trưởng Min Khin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tận tình giúp đỡ nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, bảo vệ và phát triển đất nước phồn thịnh như ngày nay.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao hoạt động phối hợp, giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đối với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, góp phần xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

PV