Ông Lê Hải Bình khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của Vương Quốc Anh, cũng như của nhiều nước khác trong việc phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhất là tội phạm buôn bán người. Đồng thời Việt Nam cũng có những thỏa thuận song phương với Vương Quốc Anh, cũng như nhiều nước khác về việc nhận trở lại người nhập cư bất hợp pháp vào Anh cũng như ở các nước khác, phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế.

Cảnh sát Anh đột nhập kiểm tra một khu nhà trồng cần sa.

Đối với các trường hợp liên quan đến công dân của Việt Nam gặp khó khăn ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài luôn kịp thời xác minh thông tin và triển khai các biện pháp để bảo hộ công dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam khi gặp khó khăn ở nước ngoài. 

H.Chi