Trước khi làm việc với tỉnh, Đoàn công tác đã dành thời gian đi kiểm tra một số địa phương, các tuyến đường đang thi công như: đường vành đai biên giới, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đường Trường Sơn Đông, khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen….

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong những năm qua của tỉnh. Đồng chí lưu ý với tỉnh là địa bàn chiến lược, nên Kon Tum cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết các dân tộc, chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị chủ động lực lượng không để bị động bất ngờ trong công tác an ninh quốc phòng. Đặc biệt để đưa Kon Tum phát triển, tỉnh cần gắn phát triển kinh tế xã hội với an ninh quốc phòng!

N.H.Khôi