Tại lễ tưởng niệm, đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, tấm gương đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, bà Trần Xuân Thảo, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhấn mạnh: Trong cả cuộc đời của Bác Tôn Đức Thắng, trên bất kỳ cương vị nào, là người thợ máy hay làm Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn hiến dâng cả đời cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Tài năng lớn nhất ở Bác Tôn là tài tổ chức, tập hợp những người cùng chí hướng, cảm hóa những kẻ lầm đường… Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí; đoàn kết anh em, bạn bè quốc tế...

Tại buổi lễ, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tiếp nhận 50 đầu hiện vật với 104 đơn vị hiện vật và tư liệu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng do Bảo tàng Hồ Chí Minh trao tặng; 32 lá thư của các con cháu gửi Bác Tôn trong thập niên 60 do bà Tôn Tuyết Dung, con nuôi Bác Tôn trao và 1 tấm chân dung Bác Tôn được làm bằng lá thốt nốt do ông Võ Văn Tạng (tỉnh An Giang) tặng.

Cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã khai mạc chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam”, giới thiệu hơn 100 tư liệu, hiện vật của Bác Tôn với miền Nam nhằm giới thiệu đến công chúng những cống hiến lớn lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chuyên đề “Bác Tôn với miền Nam” trưng bày đến tháng 8-2015.                          

Gia Thuận