Các đại biểu đến từ Bộ tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Prâyveng và tỉnh Pô Sát (Vương quốc Campuchia) và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thân nhân các liệt sĩ đã thành kính dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Lễ truy điệu, cải táng 132 hài cốt liệt sĩ.
Đoàn Đại biểu tỉnh Prâyveng viếng hài cốt các liệt sĩ.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban chuyên trách tỉnh Đồng Tháp, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Prâyveng và Pô Sát, Đội K91 Đồng Tháp thực hiện kế hoạch tìm kiếm giai đoạn mùa khô 2014 - 2015 ở địa bàn 2 tỉnh Prâyveng và PôSát đã tìm kiếm được 56 hài cốt liệt sĩ đưa về Tổ quốc.

V.Vĩnh – N.Anh