Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh Tây Ninh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, có 15/23 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Giá trị sản xuất các khu vực kinh tế tăng khá. Sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh sau suy giảm, thu hút nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao. Xuất khẩu tăng nhanh hằng năm, sản phẩm đa dạng, giảm bớt xuất khẩu nguyên liệu thô, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng...

Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Các mặt văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên; một số vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm, giải quyết cơ bản.

Tỉnh Tây Ninh có tuyến biên giới gồm 20 xã dài khoảng 240 km, có 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và 14 cửa khẩu phụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy khẳng định, vùng biên giới Tây Ninh hiện có 08 dự án nông nghiệp với tổng diện tích 3.667 ha, tập trung vào trồng mía, cao su, chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản;  thương mại - dịch vụ phát triển khá với 37 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát có 8 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 269,16 tỷ đồng; tình hình xây dựng nông thôn mới, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng đều có phát triển ổn định, cơ bản đạt kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh là một vấn đề  quan trọng. Vì vậy, thực hiện chương trình công tác năm 2015, để xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới trên đất liền, với 435 xã, ở 103 huyện, thuộc 25 tỉnh trong cả nước, Ban Kinh tế Trung ương đã có khảo sát một số địa phương, trong đó tỉnh Tây Ninh - một tỉnh có các cửa khẩu quan trọng của nước ta.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh Tây Ninh, đồng thời đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện thêm báo cáo nêu rõ một số vấn đề như: quy hoạch; chính sách thương mại biên giới, kể cả chính sách của phía bạn; kết cấu hạ tầng; sắp xếp bố trí dân cư; thị trường lao động - hàng hóa; kinh tế quốc phòng…

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khảo sát tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thanh Liêm - Việt Dũng