Tại hội nghị, ông Đàm Hữu Đắc đã thông báo về kết quả phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong hoạt động của Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Trung ương Hội và công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tạo sự lan tỏa các tấm gương người cao tuổi thực hiện phong trào “Tuổi cao, gương sáng” trong hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, trong năm nay, công tác tuyên truyền sẽ hướng tới các sự kiện lớn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam như: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên; Ngày Người cao tuổi (6-6); Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”…

Theo đó, trong 2 ngày 18 và 19-3, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên. Chương trình sẽ biểu dương gần 300 già làng, người có uy tín trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thực hiện tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Ông Đàm Hữu Đắc nhấn mạnh: “Trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên, các già làng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước; là cầu nối tích cực của chính quyền, nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Trong 10 năm, các già làng ở Tây Nguyên đã tổ chức 10.567 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ về tình cảm, tư tưởng đạo đức Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng khu vực Tây Nguyên giàu mạnh”.

                                            
Phong Sơn