Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã trao tặng 180 tư liệu, bản đồ cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đây là một phần trong số các tư liệu thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, có giá trị pháp lý và lịch sử mạnh mẽ trong việc khẳng định và chứng minh Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lãnh đạo Bộ TT&TT trao tặng Bộ tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa-Trường Sa cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đặc biệt, nhiều tư liệu, bản đồ do Nhà nước phương Tây và do chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua cho thấy, Trung Quốc không có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

H.Thanh