Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu cao quý tặng các tập thể và cá nhân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Đảng, tinh thần chiến đấu bất khuất, anh dũng của người dân huyện Phúc Thọ trong các cuộc kháng chiến bảo vệ dân tộc.

Đến nay, huyện Phúc Thọ đã có 13 xã, thị trấn và 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Riêng xã Lạc Trị và Vân Cốc, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có 381 người con ưu tú ngã xuống; gần 50 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng nhiều tấm gương anh dũng, kiên cường trong chiến đấu.

Năm 2015, Đảng bộ và nhân dân Phúc Thọ đang tập trung xây dựng "Năm trật tự, văn minh đô thị", gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhân dịp này, huyện Phúc Thọ phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015...

PV