Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lê Khả Phiêu vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và cũng là niềm tự hào của Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, nơi đồng chí đang sinh hoạt.

60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên các cương vị công tác khác nhau, trải qua nhiều thử thách, đồng chí Lê Khả Phiêu đã thể hiện sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, có lối sống chân thành, khiêm tốn vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định, với trách nhiệm của người chiến sỹ cộng sản, đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu và đóng góp sức lực, trí tuệ cho Đảng với tinh thần vô tư, trong sáng để tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ mong muốn, Đảng bộ Tổng cục Chính trị, đơn vị giữ vai trò then chốt về công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân cần quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác cán bộ vì đây là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của từng đơn vị nói riêng và Quân đội nói chung

Theo VTV