Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì phiên họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2015. 

Theo Phó Thủ tướng, các bộ ngành đã chủ động, phối hợp nhịp nhàng trong đảm bảo cung cầu hàng hóa, điều hành giá cả bám sát theo tín hiệu của thị trường trong quý I/2015, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi với sức mua tăng cao. 

Giá cả nhiều mặt hàng, trong đó có một số mặt hàng mà Nhà nước đang trực tiếp quản lý giá (như giá xăng, điện, học phí, viện phí,...) tiếp tục được điều chỉnh kiên trì, kiên quyết theo tín hiệu thị trường, đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đi liền với đó, các bộ, ngành cũng thực hiện tốt việc chi trả, hỗ trợ khi điều chỉnh giá cho các đối tượng chính sách và người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý việc điều chỉnh giá cả các mặt hàng thiết yếu cần tránh dồn dập.

Công tác kiểm soát giá cả cũng được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, nhất là với giá cước vận tải và giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. 

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao các cơ quan đã phối hợp thực hiện điều hành giá công khai, minh bạch, tổ chức truyền thông đầy đủ, kịp thời tới nhân dân, doanh nghiệp, tránh được hiệu ứng tăng giá theo tâm lý, làm ảnh hưởng tới chỉ số lạm phát của cả nước.

Về công tác điều hành giá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành tiếp tục thực hiện điều hành giá cả kiên trì theo nguyên tắc thị trường; chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường và khả năng của nền kinh tế để đưa ra hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền điều hành giá phù hợp nhất. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý việc điều chỉnh giá cả các mặt hàng thiết yếu cần tránh dồn dập, tìm cách không để nhiều mặt hàng bị điều chỉnh giá cùng một lúc, tác động tới tâm lý của xã hội, làm tăng chỉ số giá tiêu dùng của cả nước. Các bộ, ngành tiếp tục thực hiện điều hành giá minh bạch, thông tin kịp thời tới toàn thể xã hội.

Ngoài ra, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức phân loại các đơn vị, từng bước tiến tới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng các Nghị định của Chính phủ thay thế các Nghị định hiện hành quy định về giá cả một số mặt hàng để ban hành trong thời gian tới.

M.Đ.