Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết, Thanh tra đã thực hiện 72 cuộc thanh tra hành chính, 4.884 cuộc thanh tra chuyên ngành, 15 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 77 đơn vị. Đã tiếp gần 5.000 lượt công dân khiếu nại, phản ánh liên quan đến chính sách thu hồi, đền bù, hỗ trợ đất lâm nghiệp. Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai có hiệu quả, với 376 lớp tuyên truyền, gần 21.000 lượt cán bộ, công chức tham gia.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị công tác thanh tra phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, có chuyên đề phù hợp qua đó phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng thanh tra trách nhiệm người đứng đầu để phát huy hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tặng quà Thanh tra Bình Phước.

Tại Tiền Giang, chiều ngày 5/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và các ngành liên quan về hiện trạng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng quá trình giải quyết khiếu nại của công dân tại khu công nghiệp Long Giang.

Tổng Thanh tra CP làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang đã báo cáo kết quả thực hiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tiền Giang 2015, cùng các nguyên nhân phát sinh khiếu nại công dân liên quan đến chính sách thu hồi, đền bù đất tại một số dự án như: mở rộng quốc lộ 1A, khu dân cư Cai Lậy, 07 nội dung liên quan đến pháp luật về đền bù, hỗ trợ của 17 hộ dân tại khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước), nông trường Tân Lập…

Hoàng Châu