Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Alberto Anaya thăm lại Việt Nam; cảm ơn và đánh giá cao tình cảm đoàn kết, hữu nghị mà Đảng Lao động Mexico và cá nhân đồng chí Alberto Anaya đã dành cho Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao món quà quý giá và đầy ý nghĩa mà Đảng Lao động Mexico và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Alberto Anaya đã tặng Việt Nam là bức tượng "Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch", đúng vào dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh và 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua; khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trước đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico đã làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương về hợp tác song phương và một số hoạt động khác

PV (theo TTXVN)